NEED HELP?

SINCE 1960

 

תקנון אתר מכירתי            תקנון FEMINA           תקנון - מועדון לקוחות           מדיניות פרטיות

 

 

 

 

1.תקנון אתר מכירתי

ברוכים הבאים לאתר חנות האינטרנט של פמינה הלבשה תחתונה בע"מ (להלן בהתאמה: "האתר" ו"החברה")

מבוא

 1. החנות משמשת כחנות אינטרנטית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באתר בישראל.
 2. תנאי מוקדם לתוקף הרכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי משתמש האתר באתר, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין פמינה, לכל דבר ועניין.

"משתמש" – כל גולש באתר לרבות המבצעים רכישות באתר.

 1. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
 2. גלישה באתר ו/או רכישת המוצרים המוצעים למכירה בו, מבטאת את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. לפיכך אם אינך מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 3. תנאי תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת והחברה שומרת על זכותה לעדכן ו/או לשנות אותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתמש לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין שינויים בתקנון האתר כאמור.
 4. אנא הקפד להתעדכן בהוראות התקנון לפני כל רכישה באתר.
 5. השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 6. המכירה לא מיועדת למכירה סיטונאית ולא מיועדת למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים). אלא אם כן החברה הסכימה בכתב למכירה סיטונאית.

הזכות/כשרות להשתמש באתר

 1. כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי להירשם לאתר על מנת לבצע רכישות:

  • המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שמבצע בפועל. המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא כשיר לביצוע הרכישות ורשאי להתקשר בהן עם החברה באמצעות האתר.
  • ככל שהמשתמש הוא קטין (מתחת לגיל 18), המשתמש מצהיר ומאשר כי הרכישה שהוא מבקש לבצע היא מסוג הפעולות שדרכם של קטינים בגילו לבצע ו/או שקיבל את הסכמת אפוטרופסיו הטבעיים ו/או החוקיים לביצועה.
  • המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי, או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי (להלן: "כרטיס אשראי").
  • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

המוצרים המוצעים באתר

 1. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג דף מכירה. דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה ומחירו.
 2. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה. בכל מקרה של סתירה בין המפרט בפועל לבין המתואר בתמונה, המפרט בפועל יהיה המפרט המחייב.
 3. מרבית המוצרים נמצאים באספקה מידית ממחסן החברה. במקרה ומוצר חסר במלאי במחסן החברה, זמן ההגעה לסניף או במשלוח הינו עד 10 ימי עבודה.
 4. לאחר ביצוע הזמנה, הרוכש יקבל הודעת דוא"ל ובה פרטי ההזמנה שביצע, והודעת דוא"ל במועד בו יצאה הזמנתו למשלוח, לפי העניין.
 5. המחירים, המבצעים, התנאים וכל מידע ביחס למוצרים המופיע באתר ובדפי המוצרים הנקובים באתר תקפים באותו מועד.
 6. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.
 7. החנות רשאית לבטל ו/או להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות ו/או להפסיק כל מבצע שקיים באתר בכל עת ומכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין.

שיטות המכירה באתר

 1. המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני החברה.
 2. השלמת הליך המכירה מותנה באישור העסקה מול חברת האשראי ובכפוף לכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי מחסן החברה בעת השלמת הליך המכירה.
 3. עסקאות מעל 500 ש"ח מותנות בכך שכתובת יעד המשלוח וטלפון בעל הכרטיס זהים לפרטים שבחברת האשראי ובאישור של האתר. החברה רשאית על פי שיקול דעתה, לבטל עסקה כאשר קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל מכל סיבה שהיא.
 4. השלמת הרכישה מותנת בשליחת אישור הזמנה מאת האתר לדואר האלקטרוני של הרוכש.
 5. המחירים באתר מתעדכנים ככל הניתן בזמן אמת. עם זאת, מחירי המוצרים הנמכרים באתר עלולים להיות לא מעודכנים. המחיר המחייב הוא מחיר המוצר כפי שהוצג לרוכש באימות פרטי העסקה וטרם אישורה הסופי על ידי הרוכש.

אופן ביצוע הרכישה

 1. מילוי כלל הפרטים הנדרשים בטופס הרכישה מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, יעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כלל הפרטים הנכונים והמדויקים.
 2. חיוב הלקוח בגין עלות המוצרים שהוזמנו על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברות האשראי.
 3. הפרטים כפי שהוזנו בטופס הרכישה באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. אחריות למילוי הפרטים הנכונים והמדויקים חלה על הלקוח בלבד. החנות אינה אחראית בכל מקרה שהפרטים שמולאו בטופס הרכישה שגויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך.
 4. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. לחברה שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 5. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, הרוכש לא יקבל הודעה על אישור עסקה וההזמנה תחשב למבוטלת
 6. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות אל שירות הלקוחות של החברה בטלפון 03-7515062 ו/או באמצעות דואר אלקטרוני  [email protected].
 7. במקרה שהלקוח בחר באפשרות איסוף עצמי, במידה והאופציה פתוחה ללקוחות האתר, החברה מאפשרת ללקוחותיה לאסוף את המוצרים שהוזמנו על ידם, במגוון חנויות הרשת.
 8. החבילה עם המוצרים שהוזמנו תישלח לסניף הנבחר על ידי הלקוח, והיא תהיה מוכנה לאיסוף על ידי הלקוח בהתאם לזמני האספקה של החברה, הכתובים בטופס ההזמנה, טרם אישור ההזמנה.

ביטול עסקת מכר מרחוק (הזמנות שבוצעו דרך אתר החברה, או באופן טלפוני בלבד)

 1. הזכות לביטול העסקה לא תחול על פסידין ומוצרים שאין להחזיר בהתאם להוראות הדין.
 2. הרוכש רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ולרבות התקנות מכוחו (להלן: "החוק").
 3. לאחר ביצוע עסקת מכר מרחוק יימסר לרוכש מסמך המפרט את פרטי העסקה כנדרש בחוק (להלן: "טופס פרטי העסקה") באמצעות הדואר האלקטרוני שהזין הרוכש בטופס הרכישה.
 4. במקרה שטופס פרטי העסקה לא נמסר ו/או לא התקבל אצל הרוכש כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הרוכש יידע את החברה ו/או האתר באמצעות פרטי ההתקשרות כמפורטים בסעיף 42 להלן, על כך שלא קיבל את טופס פרטי העסקה כאמור בסעיף זה.
 5. דרכי ביטול העסקה

  • מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת טופס פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם.
  • אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת טופס פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.
 6. בעת ביטול עסקת מכר מרחוק שלא עקב פגם, פמינה תהיה רשאית לנכות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם;
 7. החזר כספי יחול תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול על ידי החברה.
 8. במקרה של פגם במוצר, יודיע על כך הלקוח לחברה, תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות הדין.
 9. כאשר העסקה בוצעה באופן אישי (כלומר – באופן פרונטלי, לקוח באחד מסניפי הרשת), מדיניות החזרת המוצרים הקובעת הינה המדיניות המפורסמת בסניפים.
 10. ביטול עסקת מכר מרחוק ועסקאות שבוצעו בסניפי הרשת:

  • צרכן רשאי לבטל עסקה מסוג זה במתן הודעה לחברה כנדרש על פי החוק, באחת הדרכים הבאות:

   • בע"פ (בטלפון או בהודעה בעל פה בסניף);
   • בדואר אלקטרוני – [email protected]
   • בפקס; - 03-7515627
   • ובאינטרנט בקישור הייעודי.
  • הבהרה: בתקופת הקורונה כל התקשרות מול החברה ביחס לביטול עסקת מכר מרחוק תתבצע באמצעות:

   • בדואר אלקטרוני: [email protected]
   • באמצעות משלוח טופס ביטול באתר החברה.
   • בדואר רשום לכבוד "שירות לקוחות - פמינה הלבשה תחתונה בע"מ, מרח' תובל 15 הבורסה רמת גן
   • בפקס: 03-7515627
  • פרטי ההתקשרות מפורטים בסעיף 41.2 להלן.
  • בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון - פרט מזהה נוסף.
 11. פרטי ההתקשרות הנם כדלהלן:

  • קישור:
  • אי-מייל:
  • טלפון:
  • פקס:

   • כתובת למשלוח דואר רשום לכבוד: פמינה הלבשה תחתונה בע"מ, מרח' תובל 15 הבורסה רמת גן
  •  
 12. ביטול עסקה ע"י החנות: החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

  • אם נפלה טעות בהצגת הפריט בחנות ו/או במשלוח המוצר אל הלקוח, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר.
  • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר.
  • במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החנות ו/או בכל קרה בו החליטה החנות, על פי שיקול דעתה, כי קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו.
  • אם אזל המוצר ממלאי מחסן חנות האינטרנט.
  • כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתה של החברה, שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.
  • כל ביטול עסקה שיעשה על פי הוראות סעיף זה, לא יחויב הלקוח בדמי ביטול בגין ביצוע העסקה.

אספקת המוצרים

 1. החברה תדאג לאספקת המוצרים שנרכשו באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בטופס ההזמנה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
 2. ככל שיבחר הלקוח לקבל את המוצר במשלוח, החברה תפעל כדי לספק את המוצר לפי שיטת המשלוח שנבחרה ובהתאם לתנאיה המפורטים בעת בחירת אופן האספקה, וזאת בכפוף לתשלום מלוא התמורה בגין הרכישה באמצעות כרטיס האשראי לאחר שאומתו פרטי הרוכש ואושרה העסקה מול חברת האשראי.
 3. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר בנסיבות העולות כדי כוח עליון כמפורט בסעיף 43.3 לעיל ו/או בנסיבות שאינן בשליטתה.
 4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות, החברה ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח, ובהתאם לרשימת הישובים המרוחקים בקישור זה, המופיע גם בקישור בטופס הרכישה.
 5. המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעה חברת HFD (EPOST) ו/או דואר שליחים, בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה ו/או זמינה למוצר הרלוונטי.
 6. יובהר כי זמני המשלוח ליעדים מרוחקים ארוכים יותר, כמובהר בקישור שלהלן, המופיע בטופס הרכישה.
 7. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים ימי עסקים בלבד - יום א'-ה', לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
 8. ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים באחד הסניפים (ככל שהינם פתוחים בהתאם להוראות החוק), הלקוח יגיע לאחד מסניפי החברה לאחר קבלת הודעת טקסט לטלפון הנייד אשר מודיעה על הגעת המוצר לסניף הנבחר. במקרה כזה לא ים מרוחו דמי משלוח.
 9. אספקת המוצרים הינה עד בית הלקוח ע"י חברת השליחויות או עד לסניף הדואר הקרוב לבית הלקוח ע"י דואר ישראל בהתאם למפורט בהזמנה ובהתאם לנוהל חלוקת הדואר בישוב (במידה ונבחרה אופן אספקה של הדואר).
 10. במקרים מסוימים ייתכן שמוצר שמופיע באתר אזל מהמלאי, אך הדבר יתגלה לאחר ביצוע הרכישה. במקרה כזה, החברה תיצור קשר עם הלקוח, ההזמנה תבוטל ולא יבוצע כל חיוב בגינה, ככל שהמוצר החסר הינו המוצר היחיד שהוזמן.
 11. זמן אספקת המשלוח נמדד החל מקבלת אישור ההזמנה ע"י האתר.
 12. בעת אספקת ההזמנה בסניף יבוצע אימות באמצעות שם הרוכש, מספר טלפון וכן הצגת חשבונית במייל. יש להגיע עם תעודת הזהות של בעל  הכרטיס לאימות וכן חשבונית במייל. ההזמנה תסופק אך ורק לרוכש באופן אישי.

קניין רוחני

 1. האתר עושה שימוש ב- Cookies  (או בטכנולוגיות דומות). Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך ונשמר בדיסק הקשיח באמצעות הדפדפן.

  החברה עושה שימוש בקבצי Cookies   לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין של האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים,

  פרסום ושיווק, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוח, אבטחת מידע ושיפור חווית משתמש. גלישה באתר זה על ידי משתמש האתר מהווה את הסכמתו

  לשימוש האתר בקבצי Cookies ושימוש במידע האגור ב- Cookies. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת,

  בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 2. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, תמונות, צילומים, מפות, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב הם קניינה של החנות ו/או של צדדים שלישיים המיוצגים בחנות והם מוגנים ע"י דיני זכויות יוצרים במדינת ישראל, אמנות בין לאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
 3. אין להעתיק, לפקסס, להפיץ, להציג, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות, להכניס שינויים או למכור כל חלק מן התוכן בכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת הכתובה והמפורשת של פמינה.
 4. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים אתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של פמינה, אלא אם פמינה התירה זאת במפורש בכתב ומראש. 

שירות לקוחות -

 1. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל פמינה:

פקס: 03-7515627

דוא"ל: [email protected]

אבטחת מידע –

 1. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות וכן על מנת למנוע כניסה לא מורשית למחשבי החנות. אנו עושים כל מאמץ לשמור על המידע מעודכן, ולוודא שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.
 2. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמש. למרות האמור, החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתה של החוברה ו/או הנובעים מכוח עליון.
 3. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
 4. הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: שינוי כלשהו באתר ו/או העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר בכל דרך או כל שיטה, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה ו/או לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם ו/או לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של החברה, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.
 5. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.
 6. בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכדומה, נדרש מידע כמפורט: שם, כתובת, דוא"ל, טלפון כדומה. לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה עבור אדם אחר, רושמים לגביו שם, ת.ז., דוא"ל, כתובת, טלפון וכדומה.
 7. במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר.

  מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד.

 8. במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר ולעדכן את ההתנהלות המסחרית ואת השירותים המוצעים בו ובחנויות החברה, כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו.

כללי

 1. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 2. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת בהתאם להוראות כל דין. הנוסח האחרון הוא המחייב.
 4. הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד.
 5. כל סכסוך או חילוקי דעות בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבוררות שתתנהל במוסד הישראלי לבוררות עסקית על-פי כלליו, לשלילת כל סמכות של כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת.
 6. היה ולפי דין, ייקבע כי ההכרעה תעבור להכרעה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אחרת, סמכות לבימ"ש מוסמך באזור המרכז בלבד. יחולו דיני משפט במדינת ישראל בלבד.

 

 

 

 

 

5760\1\134

 

 

 

2.תקנון FEMINA

 1. מטרת התקנון להסדיר את הכללים לפיהם מתנהל אתר האינטרנט של חברת פמינה תעשיית גומי טקסטיל בע"מ (להלן: "פמינה").
 2. פמינה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש.
 3. בעת כניסה ושימוש באתר, מסכימים המשתמשים באתר לתנאי השימוש באתר כפי שאלו מנויים להלן בתקנון זה, וכפי שישתנו מעת לעת.
 4. כלל המידע באתר מוצע לקהל המשתמשים כמו שהוא. מטרת פמינה היא שכלל המידע הנכלל באתר יהיה נכון ומדויק. יחד עם זאת, במקרה ונמצא כי פרט מן המידע המצוי באתר אינו נכון ו/או שלם ו/או מדויק ו/או מלא, המשתמש מוזמן לפנות אל מנהלי אתר פמינה בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected] בנושא ופמינה מתחייבת לתקן את הטעות. טעויות כאמור אינן אלא טעויות סופר או טעויות כתיב. פמינה אינה אחראית בגין הטעויות כאמור.
 5. כלל המידע המוצע באתר מוצע על מנת לספק מידע לקהל המשתמשים ביחס לפמינה ולמוצרים הנמכרים על ידה בסניפיה השונים הקיימים ובאלה שיוקמו בעתיד, ככל שיוקמו.
 6. המידע באתר אינו מהווה המלצה או הצעה לרכישת איזה מהמוצרים המוצעים בו. המשתמש מסכים כי כל פעולה שיעשה ביחס לשימוש באתר נעשית על פי שיקול דעתו הבלעדי ובאחריותו הבלעדית.
 7. כלל הפירוט המוצע באתר ביחס לכל פריט לרבות התמונות, משתמש לצורך המחשה בלבד. ככל שתמצא אי התאמה בין המידע כפי שהוא מוצג באתר לבין המידע המצוי במסמכיה הרשמיים של פמינה, הרי שהמידע המלא והנכון יהיה המידע המצוי במסמכיה הרשמיים של פמינה.
 8. תוכן האתר לרבות עיצוב האתר, תמונות המוצרים ותיאורם וכיו"ב כלל המידע המופיע באתר הוא קניינה של פמינה. המשתמש לא ישנה ו/או יעתיק ו/או יפרסם ו/או יבצע כל פעולה בתוכן האתר שיש בה כדי לפגוע בזכות מזכויותיה של פמינה, למעט מקרה בו קיבל לכך הסכמה מפורשת ובכתב מאת פמינה.
 9. סימניה של פמינה הם – שמה, סימן המסחר הרשום שלה ו/או סימנה המסחרי שעתיד להירשם, סמליה, שלטיה וכן כל סימן רשום אחר של פמינה. סימניה של פמינה כאמור מהווים את קניינה, או קניינם של מותגים בבעלותה, אשר לפמינה זכות השימוש הבלעדית בהם.
 10. כאמור, השימוש באתר על ידי המשתמש מהווה את הסכמתו לתנאי תקנון זה. המשתמש מתחייב לפעול או להימנע מהפעולות כמפורטות להלן:

  • לא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע שיש בו כדי להגביל או למנוע מאחרים שימוש ראוי באתר;
  • לא לפרסם / להפיץ / להעלות / לעשות שימוש בכל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס") ו/או רוגלות, ואנדלים (Vandals), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים, יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
  • לא לפרסם / להפיץ / להעלות מידע הכולל או עשוי לכלול פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת בכתב ומראש של פמינה;
  • לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע המצוי באתר;
  • לא לעשות כל שימוש באתר באופן שנוגד הוראות כל דין;
  • לא לעשות כל שימוש באתר באופן שאינו בהתאם להוראות תקנון זה ובין היתר לא לבצע כל שינוי או מחיקת מידע מהאתר;
  • לא לפרסם / להפיץ / להעלות כל תוכן הפוגע ו/או מפר זכויות קנייניות של אחרים – לרבות קניין רוחני (זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיוצ"ב), לרבות העלאת תוכן אשר אינו שייך למשתמש;
  • לא לפרסם / להפיץ / להעלות תכנים בעלי אופי פורנוגרפי ו/או מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.
  • לא לפרסם / להפיץ / להעלות כל מידע ו/או תוכן שפרסומו נאסר על פי הוראות כל דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום מטעם בתי המשפט, ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה, קטינים וכיוצ"ב.
  • לא לפרסם / להפיץ / להעלות כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט.
  • לא לפרסם / להפיץ / להעלות מידע שהגישה אליו חסומה בין היתר באמצעות סיסמה ואשר אינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
  • לא לפרסם / להפיץ / להעלות מידע בעל אופי מסחרי ו/או המכיל מידע פרסומי כלשהו.
  • לא לפרסם / להפיץ / להעלות תכנים אשר אינם רלוונטיים לעמוד בו הם מופיעים.
  • לא לפרסם / להפיץ / להעלות תכנים אשר מכילים מידע שגוי ו/או שקרי ו/או מוטעה ו/או מטעה ו/או מידע השייך לכל אדם או גוף אחר אשר אינו המשתמש.
  • המשתמש מודע למגבלת אבטחת מידע הקיימות ברשת האינטרנט ועל כן משחרר את פמינה מכל אחריות בעניין זה;
  • המשתמש מסכים לשפות ולפצות את פמינה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לפמינה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מביצוע תקנון זה על ידו.
  • מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של פמינה, המשתמש מסכים כי במקרים בהם פמינה תראה בשימוש של המשתמש באתר כשימוש שאינו מתיישב עם הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין, תהיה פמינה רשאית למנוע מהמשתמש גישה לאתר ואף להעביר את המידע ביחס לדפוסי התנהלותו באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו כי נפגעו מהפעילות המפרה של המשתמש, והכל בהתאם לשיקול דעתה של פמינה, וכן כל פעולה אחרת שפמינה תמצא לנכון לנקוט בה על מנת להגן על המשתמשים האחרים ו/או על האתר ו/או על כלל זכויותיה על פי תקנון זה ועל פי הוראות כל דין.
 11. פמינה אינה נושאת באחריות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר.
 12. פמינה אינה אחראית לכל נזק שהוא אשר יווצר עקב גלישה באתר והשימוש בו, או עקב מניעה מגישה ושימוש באתר.
 13. פמינה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל נגיף מחשב או יישומי תוכנה מגוונים, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל כל גלישה או שימוש באתר, ולרבות כתוצאה מהורדת מידע מהאתר.
 14. פמינה לא אחראית לפקח על כלל המידע וכלל ההודעות אשר יגיעו לאתר בדרך כלשהי על ידי משתמשים.
 15. פמינה מתחייבת שלא למסור נתונים אישיים של מי ממשתמשי האתר, למעט כאשר תתבקש לשתף פעולה עם רשות מרשות האכיפה. במקרה כזה, תציית פמינה להוראות כל דין ובמסגרת זו לכל צו שיפוטי אשר יורה לה לגלות את זהותו של המשתמש אשר פעל לכאורה בניגוד להוראות הדין.
 16. פמינה שומרת את זכותה לעשות שימוש בפרטים שמסר משתמש לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי ו/או אחר לצדדים שלישיים, למעט פרטיו המזהים.
 17. משתמש אשר מסר או ימסור פרטיו בעמוד "צור קשר" שבאתר, נותן בכך את הסכמתו להכלל במאגר המידע הרשום של פמינה, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981- התשמ"א.
 18. פמינה שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות כל חלק מהמידע המצוי באתר שימוש אלה על ידי עדכון האתר, מעת לעת. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי פמינה בגין שינויים במידע באתר.
 19. פמינה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
 20. המשתמש מסכים שפרסום ו/או הפצה ו/או העלאת כל מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין פמינה יחסים אשר חורגים מהיחסים כמפורט בתקנון זה
 21. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין והכל בהתאם להוראות כל דין.
 22. תקנון זה, תוקפו ופרשנותו כפוף לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש באתר על פיו, תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז המרכז.
 23. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש המנויים בתקנון זה אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.
 24. מטעמי נוחות בלבד כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.תקנון - מועדון לקוחות

 1. כללי

  • מטרת התקנון להסדיר את הכללים לפיהם מתנהל מועדון הלקוחות של חברת פמינה תעשיית גומי טקסטיל בע"מ (להלן: "החברה" או "פמינה").
  • פמינה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון מועדון הלקוחות מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, וזאת בכפוף להוראות כל דין.

 

 1. הגדרות:

 

 • "הרשת" – רשת החנויות המופעלות על ידי החברה תחת שמה.
 • "שנת החברות הראשונה" – ניתנת לחבר המבקש להצטרף למועדון הלקוחות של החברה ללא חיוב, ממלא את פרטיו בטופס בקשת ההצטרפות וחתם עליה והחברה אישרה את חברותו במועדון.
 • "דמי חידוש" - תשלום שנתי חד פעמי בסך של 39.90 (כולל מע"מ) לחברה, או סכום אחר כפי שיוחלט לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, מעת לעת, אשר יקנו לחבר במועדון, חברות למשך שנה אחת נוספת, לתקופה שמיום סיום שנת החברות הראשונה (אשר ניתנת ללא תשלום), בגינה לא נדרש תשלום, ובמהלך 12 חודשים עוקבים, בכפוף לאמור בתקנון זה.
 • "חבר" – לקוח שמילא את פרטיו בטופס בקשת ההצטרפות וחתם עליה והחברה אישרה את חברותו במועדון.
 • "הטבות מועדון" – הטבות המועדון יהיו אך ורק ההטבות המתוארות להלן. החברה שומרת על זכותה לשנות את הטבות המועדון על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת בכפוף להוראות כל דין:
 • הזכות לקבלת מתנת הצטרפות משתנה על פי שיקול דעת החברה ועל פי המלאי הקיים בסניף הרלוונטי בו מתבצעת מסירת המתנה (להלן: "הטבת הצטרפות");
 • הזכות לקבלת מתנה נוספת, בהתאם למלאי הסניף הרלוונטי ו/או כל שיקול אחר של החברה.

"מתנה תקופתית", קרי מתנה אשר החבר יהיה זכאי לקבל אחת בכל תקופה שתעמוד על מספר חודשים, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט של החברה, ובכפוף להוראות כל דין.

 • הזכות ל"הטבת יום הולדת" – החבר יהיה זכאי להנחה של 50% הנחה בקנייה בסניפי הרשת השונים, כולל חנויות עודפים, אשר בהן ההטבה תקפה ביחס לקולקציה חדשה בלבד. ככל שישנן ו/או שיהיו (להלן: "הטבת יום הולדת"). הטבת  יום הולדת תקפה בעבור החבר בלבד, כנגד הזדהות כחבר/ת מועדון או בהצגת ת"ז, וניתן לממשה בחודש הקלנדרי (הלועזי) שבו חל יום הולדתו של החבר. אין כפל מבצעים והנחות במימוש הטבת יום הולדת.

 

 1. הצטרפות וחברות במועדון

  • ההצטרפות למועדון הלקוחות (להלן: "המועדון") של החברה תתאפשר לכל המעוניין בכך, בכפוף למילוי פרטים וחתימה במסגרת בקשת הצטרפות בנוסח שיקבע על ידי החברה (להלן: "בקשת ההצטרפות"), באתר האינטרנט של החברה או בסניפי החברה השונים – באמצעות מחשב הסניף או באמצעות משלוח קישור לנייד המבקש להצטרף.
  • האחריות על נכונות הפרטים ומהימנותם, ועדכון הפרטים ככל שיש בהם שינוי, הינה על המבקש להצטרף.
  • החברה לא תדחה בקשת הצטרפות ולא תבטל חברות במועדון, אלא בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מטעמים סבירים ובהתאם להוראות כל דין.
  • החברות במועדון מותנית בין היתר במילוי טופס הסכמה להצטרפות המועדון הכוללת את הפרטים האישיים של המבקש להצטרף ובמסגרת כך: שם מלא, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת מגורים ומספר נייד, והסכמה לקבלת דיוור או פרסום מהחברה לטלפון הנייד ו/או לכתובת הדואר ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני. מסירת הפרטים תלויה ברצונו ובהסכמתו החופשית של החבר.
  • למען הסר ספק מובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, חתימת המבקש להצטרף על גבי טופס ההסכמה להצטרפות ובמסגרתו מתן הסכמה לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לאפשר לחברה לעשות שימוש בנתונים לצרכי דיוור או פרסום.
  • יובהר כי כל מידע אודות החבר המצטרף שהצטרף בקשר להיותו חבר מועדון ייחשב לקניינה של החברה והחבר המצטרף מוותר בהצטרפותו על כל טענה ביחס לשימוש במידע, כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות.
  • כל חבר רשאי לדרוש מהחברה להסיר עצמו מרשימת הדיוור של המועדון, וזאת באמצעות שליחת הודעת דוא"ל לכתובת [email protected] במקרה זה הוא ייחשב כמי שפרש מהמועדון.
  • פרטי חבר המועדון ישמרו על ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.
  • ככל וחבר המועדון יתנגד לשימוש במידע אודותיו, יהא עליו להודיע לחברה בכתב ובמקרה זה יימחק שמו ממאגר המידע והוא ייחשב כמי שפרש מהמועדון. בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור חבר המועדון כמפורט לעיל, יישארו בידי החברה ו/או מי מטעמה וכן לא יעשה בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם חבר המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק ודיוור שיבוצעו על ידי החברה ו/או מי מטעמה, והכל בכפוף להוראות כל דין.
  • חבר מועדון זכאי לעיין במידע אודותיו, המוחזק במאגר המידע של החברה.
  • חבר מועדון שמצא, לאחר עיון במידע אודותיו, כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה, בבקשה לתקן את המידע.

 

 1. תקופת החברות במועדון

  • תקופת החברות במועדון (להלן: "תקופת החברות") תחל במועד קבלת אישור החברה על ההצטרפות למועדון, ותסתיים במועד כמתואר להלן (לפי המוקדם):

   • בתום שנה אחת מיום תחילת החברות ככל ולא חידש החבר את חברתו ושילם דמי חידוש;
   • במועד שבו תבוטל חברותו של החבר כמתואר בסעיפים 5.6 ו-6.5 לתקנון זה.
  • תקופת חידוש החברות במועדון, תחל במועד שבו יחולו התנאים המפורטים להלן במצטבר (להלן: "תקופת החידוש"):

   • הסתיימה תקופת החברות הראשונה או תקופת חידוש קודמת, לפי העניין;
   • שולמו לחברה דמי החידוש לגבי התקופה הרלוונטית במלואם.
  • תקופת החידוש תסתיים במועד כמתואר להלן (לפי המוקדם):

   • לאחר שנה אחת מיום ההרשמה למועדון או חידושו, לפי העניין;
   • במועד שבו תבוטל חברותו של החבר כמתואר בסעיפים 5.6 ו-6.5 לתקנון זה.

 

 1. תנאי החברות

  • החברות במועדון הינה של החבר באופן אישי ואינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר. החברות מוגבלת ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים ואינם תאגידים.
  • הזכאות להטבות המועדון מותנית במסירת פרטים מזהים במעמד הקניה, בצרוף תעודת זהות או רישיון נהיגה של החבר (להלן: "תעודה מזהה").
  • ניתן לעשות שימוש בחברות המועדון בכל סניפי הרשת בישראל. בחנויות העודפים של הרשת – ניתן לעשות שימוש בחברות המועדון באמצעות קבלת הנחות מיוחדות על קולקציה חדשה בלבד. הרשת רשאית להרחיב את זכאות השימוש בהטבות המועדון בחנויות העודפים מעבר לקולקציה חדשה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובהתאם להוראות הדין.
  • חבר המועדון יהיה זכאי להטבות המועדון כמפורט בסעיף 2.4 לעיל.
  • במהלך קיום מבצעים מסוימים או הטבות מסוימות, כפי שיוגדרו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, תהיה החברה רשאית להגביל את זכותם של חברי המועדון לממש את הטבות המועדון ו/או להגביל את השימוש בהטבה אחת בלבד, כלומר – יהיה על החבר לבחור – להשתמש בהטבות המועדון או להשתמש בהטבה כללית אחרת.
  • החברה תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ופעל בניגוד להוראות התקנון, ובכפוף להוראות כל דין.
  • במקרה של שימוש בחברות המועדון שלא בתום לב, החברה רשאית להפסיק את החברות במועדון הלקוחות לאלתר, בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף להוראות כל דין.

 

 

 1. זכויות החברה

מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לחברה לפי כל דין ו/או לפי תקנון זה, שומרת לעצמה החברה גם את הזכויות הבאות:

 • לעדכן לפי שיקול דעתה את חברי המועדון בהטבות נוספות, מבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי מכירות סוף עונה, הגעת קולקציות חדשות, וכיוצא בזה מבצעים אחרים, הכול לפי שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט של החברה.
 • לעדכן, לשנות, להפחית או להעלות את סכומי דמי החידוש, ככל שיהיו, הכול לפי שיקול  דעתה הבלעדי של החברה ובכפוף להוראות כל דין.
 • בכל מקרה של ביטולה המוקדם של החברות במועדון בין אם ביוזמת הלקוח ובין אם ביוזמת החברה, מובהר מפורשות כי דמי חידוש החברות, ככל שנדרשו ושולמו, לא יוחזרו לחבר מכל סיבה שהיא. במקרה שכזה יראו בהטבת ההצטרפות החד פעמית כתמורה מלאה בגין דמי החידוש כאמור.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את  מועדון הלקוחות בכל שלב שהוא ו/או לשנות את תנאיו ואת ההטבות הניתנות לחברים בו, בכפוף להתראה מוקדמת לחברי המועדון, כנדרש ולהוראות כל דין.
 • החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את החברות של כל חבר מטעמים סבירים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה: שימוש לרעה בחברות המועדון, סכסוך בין החברה לחבר מכל סיבה שהיא, הפרת התחייבות החבר כלפי החברה או אי ביצוע תשלום שהחבר התחייב לבצעו כלפי החברה, התנהגות חבר באופן הפוגע החברה ו/או בתחום חנויות החברה, וכיוצ"ב כל התנהגות ו/או התנהלות של החבר שאינה מקובלת על החברה.

 

 1. כללי

  • תקנון זה יחול על כל חברי המועדון.
  • אלא אם ייקבע אחרת מפורשות בכתב, לא יתקיים כפל מבצעים ו/או הטבות.
  • החברה רשאית להודיע לחברי המועדון על הפסקת פעילות המועדון בכל דרך, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף למתן התראה מראש בהתאם להוראות כל דין.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, בכפוף להוראות כל דין. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהיה מצוי באתר החברה.
  • התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומופנה לכל קהל חברי המועדון, נשים וגברים כאחד.
  • תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות למועדון הלקוחות, וכל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא, הבין והסכים לכלל הוראות תקנון זה.
  • במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • לרשות חברי המועדון יעמדו נציגי השירות של החברה בימים א'-ה' בטלפון: 03-7515062.
  • או בכתובת הדואר האלקטרוני כדלקמן: [email protected].
  • ניתן לעיין בתקנון מועדון הלקוחות במשרדי החברה בכתובת: רחוב תובל 15, בעיר רמת גן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.מדיניות פרטיות

מאחר שחברת פמינה תעשיית גומי טקסטיל בע"מ (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט www.femina.co.il שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: "האתר"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו והוראות כל דין.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, כיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר וכיצד מגנה החברה על המידע האמור. בנוסף, ינתן להלן מידע בנוגע להסכמות הנדרשות ממשתמש באתר על מנת להשתמש במידע שמסופק על ידו לאתר, אפשרויות קבלת מידע מהחברה וזכות לתקן טעויות.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר ובייחוד בעת הרשמה לאתר נאסף מידע אודות המשתמש. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתו, תאריך לידה, פעולות שבוצעו על ידי המשתמש, שירות לקוחות, אמצעי תשלום וכיוצ"ב. זהו המידע שהמשתמש מוסר ביודעין, לדוגמה בעת הרשמה לאתר. חלק מהמידע הנאסף הוא מידע סטטיסטי שאינו מזהה את המשתמש אישית. לדוגמה, פרסומות שהמשתמש קרא באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה ועוד. כלל המידע שמספק המשתמש לאתר נאסף ונשמר לשם יעול ואופטימיזציה של כלל השימוש באתר, שיפור חוויית המשתמש והשירות למשתמש וכן לצרכים פרסומיים וסטטיסטיים של החברה.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או לרכישת שירותים באתר, החברה תבקש מהמשתמש את המידע הנחוץ. מובהר כי המשתמש אינו חייב למסור פרט כלשהו. אי מסירת פרטי מידע מסויימים עשויה להגביל את השירותים ו/או ההטבות שהחברה תציע למשתמשים.

מאגר המידע

כלל הנתונים שייאגרו על ידי החברה במסגרת האתר יישמרו במאגר מידע שיתנהל על פי דין.

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת-

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש.

דיוור מידע פרסומי/שיווקי

החברה מעוניינת לשלוח למשתמשים מעת לעת בדואר אלקטרוני ו/או בכל אמצעי העברת מידע אחר, קיים או עתידי, מידע בדבר שירותיה, מוצריה, שינויים ועדכונים ביחס למאגרי המידע שלה, וכן מידע שיווקי ופרסומי, אודות החברה ו/או צדדי ג'.

מידע כזה ישוגר אל המשתמשים  בתנאי שאלו נתנו הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכלו לבטל את הסכמתם ולחדול מקבלתו.

החברה לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים צדדי ג' אלא אם ניתן לכך אישורו של המשתמש ובכפוף לכל דין. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים שאינו מזהה אותם אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים והמידע שנאסף על פעילותיו של המשתמש באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה;
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
 • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

במקרים המפורטים לעיל, החברה תיידע את המשתמש על דבר העברת המידע לצד שלישי באמצעות דיוור כמפורט מעלה בכפוף לכל דין.

Cookies

אתר החברה עשוי להשתמש ב"עוגיות" ("Cookies") ו/או אמצעים אחרים לצרכים תפעוליים, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

האתר הוא פלטפורמה פרסומית מקוונת ולפיכך החברה עשויה להתיר לצדדי ג' לנהל את מערך הפרסומים באתר. במקרה כזה, המודעות שבהן צופה המשתמש בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהם של אותם צדדי ג'. כדי לנהל את הפרסומים שלהם, צדדי ג' אלו עשויים לעשות שימוש ב-Cookies במחשב המשתמש. ה-Cookies מאפשרים להם לאסוף מידע על האתרים שבהם צפה המשתמש בפרסומים שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שצדדי ג' אלו עושים ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהם ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, והתקנות מכוחו, כל משתמש זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע.

פנייה כזאת יש להפנות אל [email protected].

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

נגישות האתר

אתר אינטרנט נגיש הינו אתר שיאפשר לכל אדם עם כל סוג של מוגבלות לגלוש בו.

החברה עושה כל שביכולתה על מנת לאפשר לכל קהל לקוחותיה, לרבות בעלי מוגבלויות, ליהנות מגלישה באתר החברה בנוחות ובקלות וכך וליהנות מהאפשרות להכיר את שלל מוצריה באמצעים מקוונים מתקדמים.

הצהרת נגישות

אתר החברה עומד בדרישות הוראות כל דין ובכלל זאת הוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג 2013. אתר החברה עומד בהמלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמה AA ובהמלצות מסמך WCAG2.0 מאת ארגון W3C.

האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש במכשירי טלפון נייד.

פעילות הנגשה

באתר החברה נעשו התאמות נגישות על מנת לאפשר נגישות לכל אדם עם כל סוג של מוגבלות לגלוש בו, ובכלל זאת – אפשרות שינוי גודל הפונט, שינוי ניגודיות הצבעים, שינוי גווני התמונות וכיו"ב, והכל עפ"י המלצות ארגון התקינה ברשת הבינלאומי (W3C).

על אף האמור יובהר, כי מאמצי החברה הרבים בביצוע התאמות נגישות באתר לא חפים מכל טעות שהיא. יתכן שימצאו עמודים באתר, בהם התאמת הנגישות אינה אופטימאלית. לאור כך, אם נתקלתם בבעיה בנושא נגישות ו/או ככל שיש לכם שאלה בנושא, אנא כתבו לנו בדואר אלקטרוני לכתובת: [email protected] על מנת שנוכל לתקן את הבעיה.

עמותת נגישות ישראל: https://www.aisrael.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013-present Adobe, Inc. All rights reserved.